رنگ خوراکی قطره ای قرمز خط زرد خانگی جعبه 12 عددی/عدد

در تهیه انواع غذا، دسر، شیرینی و کیک

قیمت: 0 تومان

کلمات کلیدی:

رنگ ماده افزودنی است که جهت ایجاد، حفظ و یا تشدید رنگ ماده غذایی به کار رفته و شامل انواع رنگ های خوراکی، رنگدانه های تزیينی می باشد. همچنين در مخلوط با مواد غذایی و افزودنی های آن مانند طعم دهنده ها، اسيدها یا دیگر مواد تشكيل دهنده ۱مواد رنگ زای سطحی آن، واکنش شيميایی نداده و بدون تغيير باقی می ماند.  رنگ های خوراکی به سه دسته طبیعی، سنتزی و غیر آلی تقسیم می شوند.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط