خصوصیات گلوکز مایع :

۱- شیرین کننده
۲- تثبیت رطوبت
۳- قابلیت نرم کنندگی
۴- خاصیت بافت دهندگی و تعدیل کننده واکنش قهوه ای شدن.
۵- جلوگیری از کریستاله شدن مواد.
۶- تعدیل کننده طعم شیرین
۷- بالا بردن ویسکوزیته
۸- نقش محافظت کنندگی و نگهداری سیستم های کلوئیدی
۹- کنترل اندازه کریستال های یخ
۱۰- بالا بردن فشار اسمزی
۱۱- نگهداری آب در فراورده
۱۲- پایین آوردن نقطه انجماد
۱۳- ثبات سیستم کلوئیدیکف
۱۴- بهبود و یا تغییر مزه
۱۵- بهبود رنگ
۱۶- دارای ارزش غذایی و یک چاشنی ایده آل برای شیرینی، بیسکوئیت، بستنی و مربا و …
۱۷-ترکیبی ارزشمند برای ویتامین هایی که خاصیت انرژی زایی دارند.