چوب زولبیا / عدد

برای مرتب هم زدن مواد که ته نشین نشوند

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

قیف زولبیا:

قیف مخصوص زولبیا بهترین ابزار برای سرخ کردن زولبیا است. بعد از تهیه مایه زولبیا ابتدا میزان شل و سفت بودن آن را تنظیم کنید. اگر مایه زولبیا شل شد، به آن آرد اضافه کنید و اگر مایه زولبیا سفت شد، به آن ماست اضافه کنید. سپس مایه را داخل قیف مخصوص زولبیا ریخته و داخل روغن داغ بریزید. با استفاده از قیف مخصوص زولبیا، زولبیا را به بهترین شکل ممکن سرخ کنید و دیگر نگران بد فرم شدن ظاهر زولبیا نشوید.

طرز استفاده از قیف زولبیا:

قیف زولبیا از دو قسمت تشکیل شده است:

  • لیوان زولبیا که ظرفی است به شکل لیوان که انتهای آن سوراخ است و با ریختن مایه زولبیا در آن قیف، مایه از آن سوراخ خارج شده و داخل روغن داغ ریخته می شود.
  • یک عدد چوب که به وسیله آن مایه زولبیا داخل قیف به داخل روغن هدایت می شود. کافی است هنگاه ریختن مایه زولبیا داخل روغن، چوب را درون قیف زولبیا تکان دهید تا مواد بهتر از آن خارج شوند.

 


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط